Er det sikringsskap i modulen?

Måleren til sikringskapet er i eget rom på enden av bygget, men det vil være et underskap med hurtigsikring i hver modul med 32amp, slik at du kan fordele strøm til varmekabler osv.

Hvordan finansiere lagermodulen?

Lagermodulen er et selveier-objekt, slik at du kan gå til banken og få lån slik som for en selveier-leilighet eller næringsbygg.

Hva kan jeg bruke lagermodulen til?

Lagermodulene kan brukes til det du måtte ønske. Vi kan bistå med tilpasning av ditt lokale, men du står selv som eier av lokalet og står fritt til å tilpasse det slik du selv ønsker.